När måltiden blir lärande och skapar välbefinnande

Måltidspedagogik

Hur maten läggs upp, serveras och presenteras är en viktig del i vårt arbete med att väcka barnens intresse för mat och livsmedel. Därför lägger vi en särskild vikt vid det i våra kök. Måltidstillfällena är viktiga även utifrån ett socialt perspektiv.

Barn och elever lär sig bordsskick, respekt för andra och att ta ansvar för sina val och sitt handlande. Att sitta ner och äta tillsammans ger pedagoger och barn en möjlighet att reflektera kring verksamheten och att utbyta tankar och idéer.

Måltiden
Måltidstillfället är också en möjlighet att utveckla barnens och elevernas språk och intresse för naturvetenskap och matematik. Det är samtidigt ett tillfälle för pedagogerna att inhämta synpunkter från barnen vad de tyckt varit roligt och vill göra mer av. Vid måltiden kan vi också prata om hälsosam mat, främja gemenskap och socialt samspel, och skapa en atmosfär där barn kan njuta av sina måltider i en lugn och rofylld miljö.

Barn och elever kan också hjälpa till med att duka bordet, servera maten och städa efter måltiden. Det ger dem en känsla av ansvar och delaktighet.

Nya smaker och ny mat
Vi introducerar barn och elever till nya smaker och livsmedel genom att de får prova nya smaker och nya rätter. Det är en del av måltidspedagogiken. Detta kan öppna dörrar till nya matpreferenser och uppmuntra en nyfikenhet för olika kulturer och rätter.

Vi respekterar barnens och elevernas individuella matpreferenser och eventuella allergier eller kostrestriktioner. Det skapar en trygg och inkluderande matmiljö.

Vi involverar föräldrar och vårdnadshavare i vår måltidspedagogik. Det kan till exempel handla om informationsmöten om kost för att skapa en öppen dialog om barnens matvanor hemma och i skolan.

Vi har också ett öppet samtal kring matsvinn och hållbarhet. Att diskutera hur våra barn och elever kan vara en del i att minska matsvinnet och att vara miljömedveten när det gäller till exempel avfallshantering är en värdefull del av måltidspedagogiken.

Kontakta Tellusfood för konsultation om matpedagogik på din skola eller förskola