Näringsrik, hållbar mat med glädje och gemenskap

Matens betydelse

Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barnens hälsa, trivsel och förutsättningar för lärande. Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i både skolan och förskolan.

Våra måltider är näringsriktiga, goda, hållbara, trivsamma, integrerade och säkra. Vi följer Livsmedelsverkets måltidsmodell och de riktlinjer som är framtagna för förskolor och skolor. Riktlinjerna grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. De är avsedda som en övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja hållbara matvanor.