Hållbarhet och miljöhänsyn

Vi strävar alltid efter att göra våra måltider mer miljövänliga och hållbara. Inte minst för att minska klimatpåverkan från våra skolmåltider och samtidigt lära barn om vikten av hållbarhet.

Vi använder säsongsbetonade och lokala råvaror när det är möjligt. Det minskar transportavstånden och stödjer lokala producenter samtidigt som det minskar koldioxidutsläppen.

Vi använder ekologisk mat när det är möjligt.

Vi minskar mängden kött i skolmåltiderna genom att inkludera fler vegetariska alternativ.

Vi jobbar aktivt för att kunna minska utsläppen av växthusgaser i vår matproduktion genom att minska användning av animaliska produkter. Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest samtidigt är det en viktig källa till järn och protein, men ur hälsosynpunkt behöver vi inte äta så mycket kött som vi äter idag . Av den anledningen försöker vi ersätta en del av den animaliska produkter med proteinrika vegetabiliska livsmedel.

Vi serverar endast MSC-märkt fisk. Det är hållbar fisk som är certifierad av organisationen Marine Stewardship Council. Detta hjälper till att skydda fiskbestånden och havsmiljön.

FN har 17 globala mål för en hållbar utveckling. Ett av delmålen är att halvera matsvinnet år 2030. Vi vill vara med på den resan. Vi gör medvetna val för att minska matsvinnet i våra verksamheter som bidrar en mer hållbar konsumtion.