Matglädje och måltidspedagogik

Välkommen till Tellusfood

Tellusfood tillagar varje dag runt 3 000 måltider som distribueras till fler än trettio förskolor och skolor. Maten tillagas från grunden med fina råvaror.

Våra måltider är näringsriktiga, goda, hållbara och säkra. Maten serveras i ett genomtänkt pedagogiskt sammanhang där trivseln, tryggheten och förståelse för måltiden hänger ihop. Vi följer Livsmedelsverkets måltidsmodell och de riktlinjer som är framtagna för förskolor och skolor. Riktlinjerna grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. De är avsedda som en övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja hållbara matvanor.

Matens betydelse
Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barnens hälsa, trivsel och förutsättningar för lärande. Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i både skolan och förskolan.

Vi finns i Stockholm, Linköping och Enköping
Tellusfood består av sex tillagningskök, en restaurang som är öppen för allmänheten och dessutom tillhandahåller vi catering för andra förskole- och skolverksamheter.

Del av Tellusgruppen
Tellusfood är en del av Tellusgruppen som är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även undervisningstjänster och barnpassning via sina dotterbolag Tellusskolan, Tellusbarn, Nanny by Tellus, Omniglot och Språkservice 24.